Sunday, July 1, 2012

เทียนทอง ชื่อวิทยาศาสตร์ การปลูก ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ขยายพันธุ์ Sky Flower

เทียนทอง หรือ เทียนทองคำ เป็นไม้พุ่มที่มีสีสันสวยงาม มีใบสีเหลืองตัดกับสีเขียว ใบอ่อนจะมีสีเหลืองใบแก่จะมีสีเขียว ถ้าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมกินหรือกัดเมล็ดในของมันเข้าไป มันจะส่งผลให้เกิดอาการเป็นไข้ ม่านตาขยาย ชีพจรเต้นเร็ว ชัก และตายได้ ดังนั้น อย่าให้เด็ก กินเข้าไปเป็นอัันขาด แต่ถ้าไม่กัดเมล็ดให้แตกก็ไม่เป็นอันตราย

เทียนทอง